Užklausos forma

Nerandate ieškomos dalies, prietaiso? Užpildykite šią formą ir suteiksime individualų pasiūlymą.

PILDYTI UŽKLAUSĄ
Plovimo priemonė milteliai 50vnt. po 60g “active cleaner” 3kg retigo konvekcinėms krosnims

Konvekcinėms krosnims skirta valymo priemonė. Priemonę išpilkite ant atliekų dangtelio kepimo kameros apačioje. Priemonė skirta profesionaliam naurojimui. Pavojinga: Gali ėsdinti metalus. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Gali dirginti kvėpavimo takus. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Kontaktuodama su rūgštimis išskiria toksiškas dujas. Mūvėti apsaugines pirštines/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Stengtis neįkvėpti dulkių. PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų) nedelsiant nuvilkti visus užteržtus drabužius. Odą nuplauti tekančiu vandeniu. PATEKUS Į AKIS kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Nedelsiant kreiptis į gyditoją.

Pavojingi ingridientai: Natrio hidroksidas, kaustinė soda, natrio metasilikatas pentahidrato.

Kaina
79,00 (Be PVM)
Kiekis
- +
Turime sandelyje
Paprastai išsiunčiama per 1-3 darbo dienas.
Skubus siuntimas
susisiekus su pardavėju
Tinka Prietaisų gamintojam

RETIGO